Dust and flue gas chemistry during rapid changes in the operation of black liquor recovery boilers: Part 2 - Dust composition

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Tamminen T, Lauren T, Janka K, Hupa M
Förläggare: TECH ASSN PULP PAPER IND INC
Publiceringsår: 2002
Tidskrift: Tappi Journal
Tidskriftsakronym: TAPPI J
Volym: 1
Nummer: 6
Artikelns första sida, sidnummer: 25
Artikelns sista sida, sidnummer: 29
Antal sidor: 5
ISSN: 0734-1415


Abstrakt

Application: This work adds insights on the topic of dust composition in kraft recovery boilers.

Senast uppdaterad 2020-08-04 vid 07:43