Medieval Sacramental Niches in Gotland (Sweden): Art and Liturgy

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Ringbom Å
Förläggare: CAMBRIDGE UNIV PRESS
Publiceringsår: 2015
Tidskrift: Speculum
Tidskriftsakronym: SPECULUM
Volym: 90
Nummer: 4
Artikelns första sida, sidnummer: 1136
Artikelns sista sida, sidnummer: 1137
Antal sidor: 2
ISSN: 0038-7134
eISSN: 2040-8072

Senast uppdaterad 2020-04-04 vid 07:48

Dela länk