Special Section: The 27th International Conference on Efficiency, Cost, Optimization, Simulation and Environmental Impact of Energy Systems - ECOS 2014 Introduction

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Stevanovic V, Zevenhoven R
Förläggare: PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD
Publiceringsår: 2015
Tidskrift: Energy
Tidskriftsakronym: ENERGY
Volym: 88
Artikelns första sida, sidnummer: 1
Artikelns sista sida, sidnummer: 1
Antal sidor: 1
ISSN: 0360-5442
eISSN: 1873-6785

Senast uppdaterad 2020-07-07 vid 05:19