Arctic securitization and climate change

B2 Bokavsnitt


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Tynkkynen Nina, Palosaari Teemu
Redaktörer: Jensen Leif Christian HG, Honneland Geir
Förlagsort: Cheltenham
Publiceringsår: 2015
Förläggare: Edward Elgar
Moderpublikationens namn: Handbook of the politics of the Arctic
Artikelns första sida, sidnummer: 87
Artikelns sista sida, sidnummer: 104
ISBN: 978-0-85793-473-4
eISBN: 978-0-85793-474-1

Senast uppdaterad 2020-01-10 vid 01:34