Merien sääntely meillä ja muualla

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Nina Tynkkynen
Publiceringsår: 2017
Tidskrift: Terra: Maantieteellinen Aikakauskirja
Moderpublikationens namn: Terra
Volym: 128
Nummer: 2
Artikelns första sida, sidnummer: 154
Artikelns sista sida, sidnummer: 156
Antal sidor: 3
ISSN: ISSN 0040-3741


Senast uppdaterad 2020-18-09 vid 05:24