Itämeren ympäristöhallinnan rajoitteet

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Nina Tynkkynen
Förlagsort: Helsinki
Publiceringsår: 2017
Tidskrift: Idäntutkimus
Volym: 24
Nummer: 2
Artikelns första sida, sidnummer: 3
Artikelns sista sida, sidnummer: 17


Abstrakt

Euroopan unionin laajentuminen 2000-luvulla saattoi Itämeren eurooppalaisen ympäristö- ja meripolitiikan ytimeen. Jo ennestään Itämeren ympäristö oli monenlaisten suojeluyhteistyöjärjestelyjen piirissä. Siitä huolimatta Itämeren ympäristön tila on heikko eikä välitöntä parannusta ole havaittavissa. Tämä artikkeli kuvaa Euroopan unionin Itämeren ympäristöhallinnan kehittymistä ja analysoi sen rajoitteita käyttäen hyväksi hallinnan tutkimuksessa kehitettyä neljän analyyttisen näkökulman mallia. Erityisen huomion kohteena on Venäjän merkitys unionin roolia ja toimia säätelevänä reunaehtona. Tulokset havainnollistavat, kuinka analyyttisen näkökulman valitseminen vaikuttaa siihen, millaisina hallinnan rajoitteet näyttäytyvät ja millaisia ratkaisuvaihtoehtoja on kuviteltavissa.

Senast uppdaterad 2020-07-06 vid 05:49