A contact-linguistic view on Finland-Swedish quotatives vara 'be', and att 'that'

A4 Konferenspublikationer


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Sofie Henricson
Redaktörer: Frans Gregersen, Jeffrey K. Parrott, Pia Quist
Publiceringsår: 2011
Förläggare: John benjamins
Moderpublikationens namn: Language Variation - European Perspectives : European perspectives III : selected papers from the 5th International Conference on Language Variation in Europe (ICLaVE 5), Copenhagen, June 2009
Seriens namn: Studies in language variation
Volym: 7
Artikelns första sida, sidnummer: 59
Artikelns sista sida, sidnummer: 70
ISBN: 9789027234872

Senast uppdaterad 2020-24-02 vid 05:01