Reparation med form eller funktion i fokus: två möjliga perspektiv inom interaktionell lingvistik

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Camilla Lindholm, Sofie Henricson
Förläggare: University of Helsinki
Publiceringsår: 2010
Tidskrift: Språk och interaktion
Volym: 2
Artikelns första sida, sidnummer: 9
Artikelns sista sida, sidnummer: 28

Senast uppdaterad 2019-19-10 vid 04:10