Om reparationer i ett gruppsamtal i Kotka

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Henricson Sofie
Förläggare: University of Helsinki
Publiceringsår: 2008
Tidskrift: Språk och interaktion
Volym: 1
Artikelns första sida, sidnummer: 83
Artikelns sista sida, sidnummer: 106
eISSN: 2242-2285


Dokument


Senast uppdaterad 2020-27-01 vid 03:20