Kopulaverbet vara som citatmarkör i svenskt ungdomsspråk

A4 Conference proceedings


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Sofie Henricson
Editors: Lotta Collin, Saara Haapamäki
Publication year: 2009
Journal: Svenskan i Finland
Book title: Svenskan i Finland 11
Title of series: Skrifter från svenska institutionen vid Åbo Akademi
Number in series: 7
Start page: 66
End page: 76
ISBN: 978-952-12-2343-3
ISSN: 1237-8445


Last updated on 2020-12-08 at 05:04