ja satama (0.3) va e de: Reparationer i ett samtal i Kotka

A4 Konferenspublikationer


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Henricson Sofie
Redaktörer: Nordman Marianne, Björklund Siv, Laurén Christer, Mård-Miettinen Carita, Pilke Nina
Publiceringsår: 2008
Förläggare: Svensk-Österbottniska samfundet
Moderpublikationens namn: Svenskans beskrivning 29
Seriens namn: 29
Artikelns första sida, sidnummer: 119
Artikelns sista sida, sidnummer: 127
ISBN: 978-951-98972-3-3
ISSN: 0473-8063

Senast uppdaterad 2020-19-09 vid 06:01