Språk och interaktion 3

C2 Edited book


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Jan Lindström, Sofie Henricson
Editors: Jan Lindström, Sofie Henricson
Publication year: 2012
Publisher: Finska, finskugriska och nordiska institutionen vid Helsingfors universitet
Title of series: Språk och interaktion
Number in series: 3
ISSN: 2242-2285

Last updated on 2020-25-02 at 04:56