Svenskans beskrivning 33. Förhandlingar vid Trettiotredje sammankomsten för svenskans beskrivning Helsingfors den 15–17 maj 2013

C2 Edited book


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Jan Lindström, Sofie Henricson, Anne Huhtala, Pirjo Kukkonen, Hanna Lehti-Eklund & Camilla Lindholm
Editors: Jan Lindström, Sofie Henricson, Anne Huhtala, Pirjo Kukkonen, Hanna Lehti-Eklund & Camilla Lindholm
Publication year: 2014
Publisher: Finska, finskugriska och nordiska institutionen vid Helsingfors universitet
Title of series: Nordica Helsingiensia
Number in series: 37
ISBN: 978-951-51-0120-4
eISBN: 978-951-51-0121-1
ISSN: 1795-4428

Last updated on 2020-15-07 at 06:44