[Recension av] Catrin Norrby & Gisela Håkansson. 2007. Språkinlärning och språkanvändning. Svenska som andraspråk i och utanför Sverige.

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Henricson Sofie
Publiceringsår: 2008
Tidskrift: Folkmalsstudier
Volym: 46
Artikelns första sida, sidnummer: 93
Artikelns sista sida, sidnummer: 97

Senast uppdaterad 2020-14-08 vid 04:16