Retraction patterns and self-repair in German and Swedish prepositional phrases

D4 Publicerad utvecklings- eller forskningsrapport eller studie


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Sofie Henricson, Camilla Lindholm, Karin Birkner, Martin Pfeiffer
Förläggare: University of Bayreuth
Publiceringsår: 2010
Artikelns första sida, sidnummer: 1
Artikelns sista sida, sidnummer: 32

Senast uppdaterad 2019-24-08 vid 06:54