Där svenskan möter finskan

D1 Artikel i en facktidskrift


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Sofie Henricson
Publiceringsår: 2012
Tidskrift: Språktidningen
Volym: 5
Artikelns första sida, sidnummer: 52
Artikelns sista sida, sidnummer: 53

Senast uppdaterad 2020-28-03 vid 06:27