Goodwin & Goodwin om beröring och intersubjektivitet

D1 Artikel i en facktidskrift


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Sofie Henricson
Publiceringsår: 2012
Tidskrift: Språkbruk
Volym: 4
Artikelns första sida, sidnummer: 34
Artikelns sista sida, sidnummer: 35

Senast uppdaterad 2020-28-03 vid 06:34