Att dela språk men inte samtalsmönster: Återkoppling i sverigesvenska och finlandssvenska handledningssamtal

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Nelson Marie, Henricson Sofie, Norrby Catrin, Wide Camilla, Lindström Jan, Nilsson Jenny
Förläggare: Föreningen för nordisk filologi
Publiceringsår: 2015
Tidskrift: Folkmalsstudier
Tidskriftsakronym: FMS
Volym: 53
Artikelns första sida, sidnummer: 141
Artikelns sista sida, sidnummer: 166

Senast uppdaterad 2019-24-10 vid 02:43

Dela länk