Svenska och finska i samma samtal

A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Sofie Henricson
Redaktörer: Marika Tandefelt
Publiceringsår: 2015
Förläggare: Svenska litteratursällskapet i Finland
Moderpublikationens namn: Gruppspråk, samspråk, två språk. Svenskan i Finland - i dag och i går I:2
Seriens namn: Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland
Nummer i serien: 799
Artikelns första sida, sidnummer: 127
Artikelns sista sida, sidnummer: 142
ISBN: 978-951-583-337-2
ISSN: 0039-6842

Senast uppdaterad 2020-22-02 vid 03:42