Att tala var för sig, samtidigt eller inte alls.: Uppbackningar, överlappningar och pauser i finlandssvenska och sverigesvenska handledningssamtal

A4 Konferenspublikationer


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Henricson Sofie, Nelson Marie
Redaktörer: Gustafsson Anna W, Holm Lisa, Lundin Katarina, Rahm Henrik, Tronnier Mechtild
Publiceringsår: 2016
Förläggare: Lund university
Moderpublikationens namn: Svenskans beskrivning 34
Seriens namn: Lundastudier i nordisk språkvetenskap
Nummer i serien: A74
Artikelns första sida, sidnummer: 187
Artikelns sista sida, sidnummer: 200
ISBN: 978-91-87833-77-9
eISBN: 978-91-87833-78-6
ISSN: 0347-8971

Senast uppdaterad 2019-22-10 vid 05:21