Hur språkliga råd motiveras och förklaras i finlandssvenska och sverigesvenska handledningssamtal

A4 Konferenspublikationer


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Nelson Marie, Henricson Sofie
Redaktörer: Kolu Jaana, Kuronen Mikko, Palviainen Åsa
Publiceringsår: 2016
Förläggare: University of Jyväskylä
Moderpublikationens namn: Svenskan i Finland 16
Seriens namn: Jyväskylä studies in humanities
Nummer i serien: 298
Artikelns första sida, sidnummer: 124
Artikelns sista sida, sidnummer: 137
ISBN: 978-951-39-6828-1
eISBN: 1459-4331
ISSN: 1459-4323

Senast uppdaterad 2019-21-08 vid 04:58