Kommunikativa mönster i Sverige och Finland. Att tolka det unika utifrån det generella

D1 Artikel i en facktidskrift


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Sofie Henricson, Marie Nelson
Förläggare: Institutet för de inhemska språken
Publiceringsår: 2017
Tidskrift: Språkbruk
Nummer: 4
Artikelns första sida, sidnummer: 20
Artikelns sista sida, sidnummer: 26
eISSN: 0358-9293

Senast uppdaterad 2019-21-08 vid 03:56