Positiva studentresponser i finska, finlandssvenska och sverigesvenska språkhandledningssamtal

A4 Conference proceedings


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Sofie Henricson, Anne Mäntynen, Marie Nelson, Marjo Savijärvi
Editors: Beatrice Silén, Anne Huhtala, Hanna Lehti-Eklund, Jenny Stenberg-Sirén, Väinö Syrjälä
Publication year: 2018
Publisher: Helsingfors universitet
Book title: Svenskan i Finland 17. Föredrag vid den sjuttonde sammankomsten för beskrivningen av svenskan i Finland
Title of series: Nordica Helsingiensia
Number in series: 53
Start page: 46
End page: 60
ISBN: 978-951-51-4348-8
eISBN: 978-951-51-4349-5

Last updated on 2020-03-08 at 07:29