Interaction between alcohol and oxytocin receptor gene (OXTR) polymorphisms on aggressive behavior in men: an experimental study

B3 Icke-referentgranskade konferenspublikationer


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Johansson A, Westberg L, Corander J, Bergman H, von der Pahlen B, Santtila P
Förläggare: SPRINGER
Publiceringsår: 2010
Tidskrift: Behavior Genetics
Moderpublikationens namn: -
Tidskriftsakronym: BEHAV GENET
Nummer i serien: 6
Volym: 40
Nummer: 6
Artikelns första sida, sidnummer: 798
Artikelns sista sida, sidnummer: 798
Antal sidor: 1
ISSN: 0001-8244

Senast uppdaterad 2020-04-06 vid 04:03