METAL REGULATION OF HEAT-SHOCK FACTOR ACTIVITY

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: MORIMOTO RI, KLINE M, MATHEW A, MATHUR S, SATYAL S, SHI YH, SISTONEN L
Förläggare: WILEY-LISS
Publiceringsår: 1995
Tidskrift: Journal of Cellular Biochemistry
Tidskriftsakronym: J CELL BIOCHEM
Volym: 21A
Artikelns första sida, sidnummer: 238
Artikelns sista sida, sidnummer: 238
Antal sidor: 1
ISSN: 0730-2312
eISSN: 1097-4644

Senast uppdaterad 2020-08-07 vid 04:54