MYC-ONCOGENES - ACTIVATION AND AMPLIFICATION

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: ALITALO K, KOSKINEN P, MÄKELÄ TP, SAKSELA K, SISTONEN L, WINQVIST R
Förläggare: ELSEVIER SCIENCE BV
Publiceringsår: 1987
Tidskrift: Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - Reviews on Cancer
Tidskriftsakronym: BIOCHIM BIOPHYS ACTA
Volym: 907
Nummer: 1
Artikelns första sida, sidnummer: 1
Artikelns sista sida, sidnummer: 32
Antal sidor: 32
ISSN: 0304-419X
eISSN: 1879-2561

Senast uppdaterad 2020-16-07 vid 07:12