THE CELLULAR-RESPONSE TO INDUCTION OF THE P21 C-HA-RAS ONCOPROTEIN INCLUDES STIMULATION OF JUN GENE-EXPRESSION

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: SISTONEN L, HÖLTTÄ E, MÄKELÄ TP, KESKIOJA J, ALITALO K
Förläggare: Nature Publishing Group
Publiceringsår: 1989
Tidskrift: EMBO Journal
Tidskriftsakronym: EMBO J
Volym: 8
Nummer: 3
Artikelns första sida, sidnummer: 815
Artikelns sista sida, sidnummer: 822
Antal sidor: 8
ISSN: 0261-4189
eISSN: 1460-2075

Senast uppdaterad 2020-25-01 vid 04:18