Ceramide acyl chain length influences miscibility with palmitoyl sphingomyelin in bilayer membranes

B3 Icke-referentgranskade konferenspublikationer


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Westerlund B, Grandell PM, Isaksson YJE, Slotte JP
Förläggare: ELSEVIER IRELAND LTD
Publiceringsår: 2010
Tidskrift: Chemistry and Physics of Lipids
Moderpublikationens namn: Chemistry and Physics of Lipids
Tidskriftsakronym: CHEM PHYS LIPIDS
Volym: 163
Artikelns första sida, sidnummer: S22
Artikelns sista sida, sidnummer: S22
Antal sidor: 1
ISSN: 0009-3084

Senast uppdaterad 2019-07-12 vid 03:33