Sterol Affinity for Glycosphingolipid Containing Bilayer Membranes - effect of Sphingolipid Structure

O2 Annat


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Y. Jenny E. Isaksson, Max Lönnfors, Pia-Maria Grandell, Thomas K.M. Nyholm, J. Peter Slotte
Publiceringsår: 2011
Tidskrift: Biophysical Journal
Förläggare: Cell Press
Tidskriftsakronym: BIOPHYS J
Volym: 100
Nummer: 3
Artikelns första sida, sidnummer: 625a
Artikelns sista sida, sidnummer: 625a
Antal sidor: 1
ISSN: 0006-3495

Senast uppdaterad 2020-01-06 vid 05:40