God and Mammon. Religion and economic life

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Moberg M
Förläggare: AKADEMIKA AS, AKADEMIKA FORLAG
Publiceringsår: 2015
Tidskrift: Nordic Journal of Religion and Society
Tidskriftsakronym: NORD J RELIG SOC
Volym: 28
Nummer: 2
Artikelns första sida, sidnummer: 175
Artikelns sista sida, sidnummer: 176
Antal sidor: 2
ISSN: 0809-7291
eISSN: 1890-7008

Senast uppdaterad 2019-21-09 vid 03:23