Synthesis and characterization of polysubstituted dicarbonylchloro(cyclopentadienyl) and indenyl complexes and initial insights into their cytotoxic activities

B3 Icke-referentgranskade konferenspublikationer


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Mavrynsky D, Rahkila J, Leino R
Förläggare: AMER CHEMICAL SOC
Publiceringsår: 2013
Tidskrift: Abstracts of Papers of the American Chemical Society
Moderpublikationens namn: Abstracts of Papers of the American Chemical Society
Tidskriftsakronym: ABSTR PAP AM CHEM S
Volym: 245
Antal sidor: 1
ISSN: 0065-7727

Senast uppdaterad 2019-06-12 vid 04:12