Consecutive proline-catalyzed aldol reactions and metal-mediated allylations: Rapid entries to polypropionates

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Kallstrom S, Erkkila A, Pihko PM, Sjoholm R, Sillanpaa R, Leino R
Förläggare: GEORG THIEME VERLAG KG
Publiceringsår: 2005
Tidskrift: Synlett
Tidskriftsakronym: SYNLETT
Volym: 2005
Nummer: 5
Artikelns första sida, sidnummer: 751
Artikelns sista sida, sidnummer: 756
Antal sidor: 6
ISSN: 0936-5214


Abstrakt

A concise method for the rapid construction of polypropionate-type structures by consecutive organocatalytic aldol and metal-mediated allylation reactions is described.


Nyckelord

aldol reactions, allylations, asymmetric synthesis, indium, organocatalysis

Senast uppdaterad 2020-19-02 vid 04:58