Suomalaisten politiikkatietämys

C1 Bok


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Elo Kimmo, Rapeli Lauri
Förlagsort: Helsinki
Publiceringsår: 2008
Förläggare: Edita Prima
ISBN: 978-952-466-442-4
ISSN: 1458-6444

Senast uppdaterad 2020-31-05 vid 06:11