Prediction of suspension rheology through particle motion simulation

A4 Konferenspublikationer


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Toivakka M, Eklund D
Förläggare: TAPPI
Förlagsort: Atlanta
Publiceringsår: 1995
Förläggare: TAPPI Press
Moderpublikationens namn: 1995 Coating Fundamentals Symposium
Tidskriftsakronym: P TECH AS P
Seriens namn: TAPPI proceedings
Artikelns första sida, sidnummer: 161
Artikelns sista sida, sidnummer: 177
Antal sidor: 17
ISBN: 9780898529456
ISSN: 1047-3033


Nyckelord

pressure-driven flow, rheology modeling, shear flow, Stokesian dynamics

Senast uppdaterad 2020-31-05 vid 05:49