Inhibitory effect of hydroxymatairesinol on the development of endometrial adenocarcinomas in rats

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Katsuda SI, Yoshida M, Saarinen N, Smeds A, Nakae D, Santti R, Maekawa A
Förläggare: ACADEMIC PRESS INC ELSEVIER SCIENCE
Publiceringsår: 2004
Tidskrift: Toxicology and Applied Pharmacology
Tidskriftsakronym: TOXICOL APPL PHARM
Volym: 197
Nummer: 3
Artikelns första sida, sidnummer: 200
Artikelns sista sida, sidnummer: 201
Antal sidor: 2
ISSN: 0041-008X

Senast uppdaterad 2019-14-12 vid 03:44