L-Pentoses in Biological and Medicinal Applications

A2 Granskningsartikel, litteraturgranskning, systematisk granskning


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Forsman JJ, Leino R
Förläggare: AMER CHEMICAL SOC
Publiceringsår: 2011
Tidskrift: Chemical Reviews
Tidskriftsakronym: CHEM REV
Volym: 111
Nummer: 5
Artikelns första sida, sidnummer: 3334
Artikelns sista sida, sidnummer: 3357
Antal sidor: 24
ISSN: 0009-2665

Senast uppdaterad 2020-02-04 vid 09:33