Balancing between Fold-crack Resistance and Stiffness (vol 43, pg 1265, 2009)

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Alam P, Toivakka M, Carlsson R, Salminen P, Sandås S
Förläggare: SAGE PUBLICATIONS LTD
Publiceringsår: 2009
Tidskrift: Journal of Composite Materials
Tidskriftsakronym: J COMPOS MATER
Volym: 43
Nummer: 11
Artikelns första sida, sidnummer: 1265
Artikelns sista sida, sidnummer: 1283
ISSN: 0021-9983

Senast uppdaterad 2020-01-10 vid 03:13