"The antimicrobial effects of wood-associated polyphenols on food pathogens and spoilage organisms." [Int. J. Food Microbiol. 164 (2013) 99-107]

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Carme Plumed-Ferrer, Kati Väkeväinen, Heli Komulainen, Maarit Rautiainen, Annika Smeds, Jan-Erik Raitanen, Patrik Eklund, Stefan Willför, Hanna-Leena Alakomi, Maria Saarela, Atte von Wright
Förläggare: ELSEVIER SCIENCE BV
Publiceringsår: 2013
Tidskrift: International Journal of Food Microbiology
Tidskriftsakronym: INT J FOOD MICROBIOL
Volym: 166
Nummer: 1
Artikelns första sida, sidnummer: 163
Artikelns sista sida, sidnummer: 163
Antal sidor: 1
ISSN: 0168-1605

Senast uppdaterad 2020-30-09 vid 04:44