Global SUMOylation on active chromatin is an acute heat stress response restricting transcription

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Niskanen EA, Malinen M, Sutinen P, Toropainen S, Paakinaho V, Vihervaara A, Joutsen J, Kaikkonen MU, Sistonen L, Palvimo JJ
Förläggare: BIOMED CENTRAL LTD
Publiceringsår: 2015
Tidskrift: GENOME BIOLOGY
Tidskriftsakronym: GENOME BIOL
Volym: 16
Artikelns första sida, sidnummer: 1
Artikelns sista sida, sidnummer: 19
Antal sidor: 19
ISSN: 1465-6906
eISSN: 1474-760X


Abstrakt

Conclusions: HS-triggered SUMOylation targets promoters and enhancers of actively transcribed genes where it restricts the transcriptional activity of the HS-induced genes. PIAS1-mediated promoter SUMOylation is likely to regulate Pol2-associated factors in HS.

Senast uppdaterad 2020-08-08 vid 07:01