Fines in spruce TMP, BTMP and CTMP - chemical composition and sorption of mannans

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Sundberg A, Holmbom B
Förläggare: AB SVENSK PAPPERSTIDNING
Publiceringsår: 2004
Tidskrift: Nordic Pulp and Paper Research Journal
Tidskriftsakronym: NORD PULP PAP RES J
Volym: 19
Nummer: 2
Artikelns första sida, sidnummer: 176
Artikelns sista sida, sidnummer: 182
Antal sidor: 7
ISSN: 0283-2631


Abstrakt

Only small amounts of O-acetyl-galactoglucomannans were sorbed onto fibres or fines from TMP, BTMP or CTMP, indicating a low surface coverage of cellulose. After deacetylation, about 30-45% of the galactoglucomannans were sorbed, the largest amount onto fibrils. Galactomannans (guar gum) were not sorbed onto flakes or ray cells. About 50% of the added galactomannans were sorbed onto fibrils from TMP or BTMP but only 25% onto CTMP fibrils.


Nyckelord

chemical composition, CTMP, fines, mannans, mechanical pulp, peroxide bleaching, sorption, TMP

Senast uppdaterad 2019-14-12 vid 05:21