AN ANALYSIS OF THE RELIABILITY AND VALIDITY OF THREE DIAGNOSTIC INSTRUMENTS FOR EARLY EJACULATION: RESULTS FROM CLINICAL AND POPULATION-BASED SAMPLES

A4 Konferenspublikationer


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Jern P, Piha J, Gunst A, Santtila P
Redaktörer: No editors
Förläggare: WILEY-BLACKWELL
Publiceringsår: 2012
Tidskrift: The Journal of Sexual Medicine
Moderpublikationens namn: Not a book
Tidskriftsakronym: J SEX MED
Nummer i serien: supplement 5
Volym: 9
Artikelns första sida, sidnummer: 332
Artikelns sista sida, sidnummer: 332
Antal sidor: 1
ISSN: 1743-6095

Senast uppdaterad 2020-14-07 vid 05:35