Efficiency, Cost, Optimisation, Simulation and Environmental Impact of Energy Systems (ECOS) 2014. Preface

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Ron Zevenhoven
Förläggare: PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD
Publiceringsår: 2016
Tidskrift: Energy Conversion and Management
Tidskriftsakronym: ENERG CONVERS MANAGE
Volym: 107
Artikelns första sida, sidnummer: 1
Artikelns sista sida, sidnummer: 2
Antal sidor: 2
ISSN: 0196-8904
eISSN: 1879-2227

Senast uppdaterad 2020-26-01 vid 03:50