Bilayer Properties of Ceramides: Role of Interfacial Hydroxylation, Acyl Chain Length, and Chain Unsaturation

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Maula T, Al Sazzad MA, Slotte P
Förläggare: CELL PRESS
Publiceringsår: 2016
Tidskrift: Biophysical Journal
Tidskriftsakronym: BIOPHYS J
Volym: 110
Nummer: 3
Artikelns första sida, sidnummer: 72A
Artikelns sista sida, sidnummer: 72A
Antal sidor: 1
ISSN: 0006-3495
eISSN: 1542-0086

Senast uppdaterad 2019-12-12 vid 03:05