Historians and 'the current situation'

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Kalle Pihlainen
Förläggare: ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD
Publiceringsår: 2016
Tidskrift: Rethinking History
Tidskriftsakronym: RETHINK HIST
Volym: 20
Nummer: 2
Artikelns första sida, sidnummer: 143
Artikelns sista sida, sidnummer: 153
Antal sidor: 11
ISSN: 1364-2529
eISSN: 1470-1154

Senast uppdaterad 2020-01-06 vid 05:25