Nuorten poliittista osallistamista vai poliittisen eliitin pelastamista?

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Lauri Rapeli, Vesa Koskimaa
Publiceringsår: 2011
Tidskrift: Nuorisotutkimus
Volym: 29
Nummer: 3
Artikelns första sida, sidnummer: 1
Artikelns sista sida, sidnummer: 2

Senast uppdaterad 2020-22-02 vid 06:32