Nuorten poliittista osallistamista vai poliittisen eliitin pelastamista?

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Koskimaa Vesa, Rapeli Lauri
Publiceringsår: 2011
Tidskrift: Nuorisotutkimus
Volym: 29
Nummer: 3
Artikelns första sida, sidnummer: 96
Artikelns sista sida, sidnummer: 99

Senast uppdaterad 2020-25-02 vid 05:13