Politiikkatietämys ja poliittinen kiinnostus

A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: kimmo Elo, Lauri Rapeli
Redaktörer: samo Borg
Förlagsort: Helsingfors
Publiceringsår: 2012
Förläggare: Justitieministeriet
Moderpublikationens namn: Muutosvaalit 2011
Seriens namn: Selvityksiä ja ohjeita
Nummer i serien: 16/2012
Artikelns första sida, sidnummer: 275
Artikelns sista sida, sidnummer: 291
ISBN: 978-952-259-171-5
eISBN: 978-952-259-172-2
ISSN: 1798-7059

Senast uppdaterad 2020-22-01 vid 03:37