Citizens’ Perceptions of Left-Right Ideologies in Finland

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Rapeli Lauri
Förläggare: Fatih University Social Sciences Institute
Publiceringsår: 2012
Tidskrift: Turkish Journal of Politics
Volym: 3
Nummer: 2
Artikelns första sida, sidnummer: 5
Artikelns sista sida, sidnummer: 25


Senast uppdaterad 2020-20-01 vid 03:16