Kansalaisten poliittinen osallistuminen ja tietämys Suomessa

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Rapeli Lauri, Leino Mikko
Publiceringsår: 2013
Tidskrift: Aikuiskasvatus
Volym: 33
Nummer: 1
Artikelns första sida, sidnummer: 4
Artikelns sista sida, sidnummer: 15

Senast uppdaterad 2020-12-08 vid 08:17