Increased Ideological Confusion? Willingness to Utilize the Left-Right Dimension for Party and Self-Placements in Finland between 1994 and 2011

A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Rapeli Lauri
Redaktörer: Nurmi Hannu, Raunio Tapio
Förlagsort: Helsingfors
Publiceringsår: 2014
Förläggare: Statsvetenskapliga föreningen
Moderpublikationens namn: The Serious Game of Politics: Festschrift for Matti Wiberg
Seriens namn: Books from Finnish Political Science Association
Nummer i serien: 26
Artikelns första sida, sidnummer: 121
Artikelns sista sida, sidnummer: 134
ISBN: 978-952-67472-3-1

Senast uppdaterad 2020-22-09 vid 03:48